Misyon & Vizyon

Vizyon

Çevre temizliği başta olmak üzere, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji yaratımına destek olmak konularında en gelişmiş teknolojileri kullanarak Türkiye'de ve dünyada ilk akla gelecek, vazgeçilmez kuruluşlardan biri olmak...

Misyon

 • Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşumuna destek olmak.
 • Şehirlerin temizliğiyle öncelikle insanların hayat kalitesini yükseltmek.
 • "Marka Şehirler" yaratılmasına katkıda bulunmak için kamu kurum ve kuruluşlarına temizlik hizmeti vermek.

Entegre Yönetim Sistemi

Tepe Kent Entegre Yönetim Sistemi, birden fazla yönetim sisteminin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel olarak uygulanan etkin bir yönetim sistemidir.

Hizmet verdiğimiz kurumlarla ilişkilerimiz ve hizmet kalitemize ilişkin standartlarımızı Kalite Yönetim Sistemi ISO (TS) 9001, çevreye olan duyarlılığımızı Çevre Yönetim Sistemi ISO (TS) 14001 ve çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği konularında çalışmalarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS (TS) 18001 standartları kapsamında uygulamaktayız.

İlgili standartların gereklerinin denetimi, uluslararası akreditasyonu olan kuruluşlar tarafından düzenli olarak yapılmakta ve belgelendirilmektedir. Kurumsal misyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek amacıyla TEPE KENT ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ tüm organizasyon seviyelerinde yaşatılmaktadır.

KALİTE, İSG ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Kalite, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çevre bilincini yaymak, çalışanlarımızın eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, iş kazalarına ve sçevre kirliliğine karşın tutumlarını geliştirmek.
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli gelişimini sağlamak.
 • Kaynaklarımızı tam ve etkin kullanarak verimliliğimizi artırmak.
 • Tedarikçilerimizle açıklık ve güvenirlilik temelleri üzerinde çalışmak.
 • Personelimizin eğitilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.
 • Satış gelirlerimizi artırarak ve yeni istihdam alanları yaratarak, kalitemizle sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Faaliyet süremizce yasalara uymak.